Bliv
indretnings-konsulent via e-learning

06.05.2020

Studiestart

Tilmelding til studiestart d. 1. juni er nu mulig.

 

 

School of Interior Design Copenhagen

Uddannelserne på SIDC tilbydes via e-learning, hvor de sammen med den studerende udfolder sig i et teamwork med kompetente og engagerede lærere.

Skolen har 3 fastansatte og 1 deltidsansat, samt 8 fagfolk tilknyttet på konsulentbasis.

Inden for det private uddannelsesområde, har vi været den førende skole i norden i 11 år.

// skolen

Uddannelsen til indretningskonsulent;
fleksibilitet, faglighed & frirum

Uddannelsen til indretningskonsulent er fleksibel tilrettelagt;
du bestemmer selv dit arbejdstempo. 

Uddannelsesforløbet skal blot være gennemført inden for den normerede studietid. Studietiden udgør 30 måneder, men kan strækkes ved at afholde studiepause og i særlige tilfælde ved afholdelse af orlov.

Skolens uddannelse er tilrettelagt i et samarbejde mellem forskellige professionelle konsulenter, der hver især har viden og erfaring inden for deres respektive fagområder.

Under hele forløbet overvåges du af kompetente fagfolk, som evaluerer dine projekter og står til rådighed for studiehjælp.

 • // / studieplan

  Uddannelsen til indretningskonsulent
  består af 15 moduler

  Uddannelsesforløbet er fordelt over 15 moduler. Hvert modul afsluttes med et projekt, der relaterer til – og bygger videre på det materiale, der allerede er gennemgået.
  Alle modulerne har et overordnet tema og indeholder flere forskellige fagemner. Disse fagemner forekommer i større eller mindre grad gennem studieforløbet, og der gives karakterer og kommentarer til dem.
  Projektet indsendes til skolen for bedømmelse. Efter skolens gennemgang af projektet, returneres det med karakter og kommentarer til de enkelte fagelementer i opgaven.
  Du har efterfølgende altid mulighed for, at få kommentarerne uddybet af skolens supportteam.
  Uddannelsesmaterialet er moderne, tidssvarende og tilrettelagt med en vekslen mellem faglige og kreative aspekter. 

 • 01 #studieplan

  modul 1

  Grundbegreber
  Projektfaser I, II & III.
  Boligundersøgelse & boligtjekliste.
  Planche typer, - vejledning og udførsel. 
  Korrekt opmåling & registrering af boligen.
  Basisplan, -mål-/skalaforhold.
  Papirformater & tegningsdisponering.
  Tegningsinformationer, skrifttyper & stregtykkelser.
  Målsætning og måleenheder.
  Tegnerekvisitter.
  Retningslinjer for god kundebehandling.

  Projekt
  Projekt til aflevering inkluderer en indledende boligundersøgelse og registrering af rum og rummenes deltaljer. Grundlæggende udarbejdelse af plantegninger, opstalter og indretningsforslag af opmålte rum. 
  Udfærdigelse af konceptplanche i en præcis defineret stil.

 • 02 / studieplan

  modul 2

  Grundbegreber
  Fagtegning og standardsignaturer.
  Geometri til arealberegninger.
  Designprincipper og ergonomi.
  Møbleringsplaner og møbelsignaturer.
  Møblernes areal, friareal ved møbler, pladsforhold og gangbaner.
  Stilhistorie.

  Projekt
  I projektet indgår opgaver dels i særskilte tegneteknikker og dels i forskellige projektionsteknikker, såsom målplan og møbleringsplan. Der skal løses indretningsopgaver med fokus på indretningsforståelse og tegneteknisk kunnen. Hertil en konceptplanche i en præcis defineret stil.

 • 03 / studieplan

  modul 3

  Grundbegreber
  Opbygning af et materialekartotek.
  Udførelse af mønsterplanche.
  Gennemgang af boligen - rum for rum.
  Opbevaringsplads og skabsindretning.
  Stilhistorie.

  Projekt
  Projekt omfatter udførelse af mønsterplancher til forskellige og specifikt definerede rum.
  Plantegninger med indretningsforslag til forskellige rum.

 • 04 / studieplan

  modul 4

  Grundbegreber
  Kommunikation gennem tegninger.
  Projekttegninger, herunder bl.a. plan, opstalt & snittegning.
  Frihåndstegning & frihåndsperspektiv.
  Lys & skygge og forskellige skyggelægningsmetoder.

  Projekt
  Der skal løses indretningsopgaver med plantegninger, opstalter, tværsnit og konceptplanche. Eksempler på frihåndstegning udføres afslutningsvis i projektet.

 • 05 / studieplan

  modul 5

  Grundbegreber
  Plangeometriske begreber & figurer.
  Rumarealer & arealberegninger i praksis.
  Beregningsskemaer.
  Præsentationsmapper.
  Stilhistorie.

  Projekt
  En mindre indretningsopgave med plan, opstalter og mønsterplanche skal udføres med beregningsskema over rumarealer m.v. samt tilhørende konceptplancher i to forskellige stilarter.

 • 06 / studieplan

  modul 6

  Grundbegreber
  Projektionsteknik.
  Projektionstegninger og tegningsformer.
  Modulnet.
  Plan, snit, opstalter m.v.
  Isometri, 1-punktsperspektiv m.v.
  Stilhistorie.

  Projekt
  Mindre opgaver i de forskellige projektionsteknikker som plan, opstalt, isometri og frontperspektiv. Der skal løses indretningsopgave med plantegninger, opstalter i forskellige målforhold med frontperspektiv samt tilhørende beskrivelse og konceptplanche.

 • 07 / studieplan

  modul 7

  Grundbegreber
  Modulet omhandler køkkenet og indretningen heraf. 
  Fremtrædende temaer: arbejdsforhold og ergonomi. Budget- og overslagspriser. Køkkentyper og Køkkenstil.
  Køkkenopbygning og beskrivelse af køkkenets forskellige elementer og deres funktion. Installationer og konstruktioner i køkkenet. Eksempler på køkkenprojekter.

  Projekt
  Projektet er opdelt i 2 dele, hvor der i første del skal udføres forslag til køkkenindretning, omfattende plantegninger, opstalter, frontperspektiv, budgetoverslag, konceptplanche. Forslaget gennemgås af skolen og kommenteres af en fiktiv kunde. 
  Herefter skal 2. del af projektet udføres, hvor kommentarer fra kunden tages til efterretning og indarbejdes. Til 2. del udføres plantegninger, køkkenspecifikation, hårde hvidevarer-specifikation, belysningsplanche samt mønsterplanche.

   

 • 08 / studieplan

  modul 8

  Dette er en midtevejsprøve og i den forbindelse skal der udfærdiges et samlet projekt hvor helhedsindtrykket vægtes.

 • 09 / studieplan

  modul 9

  Grundbegreber
  Farvelære.
  Refleksioner, farver og lys, farvernes påvirkning, farvesætning af rum, farvetyper m.v.
  NCS-systemet.
  Farvernes samspil og harmoni.
  Stilhistorie.

  Projekt
  Projekt til indsendelse er en blanding af besvarelse af spørgsmål omkring farvelæren, samt opgaver med farvevalg og farvelægning.

 • 10 / studieplan

  modul 10

  Grundbegreber
  Handicapboligen med en gennemgang af rum for rum.
  Accessories – brug af tilbehør.
  Designprincipper og de forskellige accessories i boligen.
  Stylisten.

  Projekt
  Der skal indrettes en handicapvenlig bolig i en eksisterende lejlighed, der præsenteres i form af planer, opstalter og beskrivelser. Der til hørende konceptplancher med accessories.

 • 11 / studieplan

  modul 11

  Grundbegreber
  El-installationer og belysningsteknik.
  Lysbegreber og formler.
  Belysning i boligen.
  Lysberegningsprogrammet LouisWin.
  VVS-installationer og ventilation.

  Projekt
  Projekt til dette modul omfatter registrering og bestykning af el-materiale i bolig, samt valg af armaturer. Brug af signaturforklaringer. Beregninger i lysprogram, samt besvarelse af spørgsmål til belysning og VVS.

   

 • 12 / studieplan

  modul 12

  Grundbegreber
  Modulet omhandler badeværelset, indretning af badeværelset og krav hertil fra myndigheder.
  Inspiration til badeværelset, og det forskellige udstyr.
  Opbygning af gulv, vægge, lofter m.v., og overflader på vægge og gulv i badeværelset.
  Installationer.
  Eksempler på badeværelsesprojekter.

  Projekt
  Der skal udføres opgave med indretning af en 1. salsplan med soverum og et nyt badeværelse, med de dertil tilhørende planer, opstalter, perspektivtegninger, beskrivelser og arbejdstegninger. Derudover skal der udføres indretning af nr. 2 badeværelse i en bolig med tilhørende tegninger m.v.

 • 13 / studieplan

  modul 13

  Grundbegreber
  Gulve og gulvbelægninger.
  Indvendige overflader.
  Vinduer og døre.
  Malerbehandlinger, tapeter.
  Tekstiler, møbelstoffer, tæpper.
  Stilhistorie.

  Projekt
  Her skal afleveres opgaver med forskellige snit i gulvopbygninger og maleranvisning, valg og farvelægning af gardiner/persienner til forskellige vinduer/døre, samt beskrivelse af tæppevalg.

 • 14 / studieplan

  modul 14

  Grundbegreber
  Byggesager og projektforløb, byggeprojektets forløb, byggetilladelser, projektbeskrivelser.
  Indretningskonsulentens præsentation af et projekt.
  Start af egen virksomhed.
  Sagsforløb.
  Det digitale byggeri, SFB, IBB, BIPS.
  Møbelvalg i boligen, nyt design.
  Bygningslovgivning i DK.
  Udpluk af diverse byggetekniske informationer (DK).

  Projekt
  I modul 14 omfatter opgaverne bl.a. forretningsplan, udformning af eget logo, indretning og beskrivelse af et hjemmekontor, omfattende planer, opstalter, farvelægning.

 • 15 / studieplan

  modul 15

  Dette modul udgør den afsluttende eksamensopgave.
  Den er helhedsorienteret og indeholder en opsummering af alle de foregående projekter.
  Projektet skal udføres ud fra de i opgaven givne oplysninger og afspejler en reel case som man vil kunne få efter endt uddannelse.

01 10

Se hvad tidligere studerende har brugt uddannelsen til

// / videreuddannelse

Vi tilbyder videreuddannelse til indretningsarkitekt

Uddannelsen til indretningsarkitekt tilbydes, som en overbygning og vil give dig en større faglighed og indsigt alle de mekanismer, som har betydning for et professionelt arbejde. Udover de fagområder, som du har lært om under uddannelsen til indretningskonsulent, vil der indgå følgende specialområder:
 
• Virksomhedsdomiciler
• Storkøkkener
• Kontorindretning
• Butiksindretning
• Farve- og belysningsplanlægning
  
Læs studieplan for indretningsarkitektuddannelsen - klik her
   
Hvis du ønsker, at starte på denne uddannelse, skal du kontakte skolen.

// / tilmelding  gå videre

Indretningskonsulentuddannelsen

i
i
Jeg har læst og accepteret:i

Læs studieaftale

Læs fortrydelsesret

Læs persondatapolik

Godkendelse af studie

// / kontakt

Maybrit Pavana

Kontorass.

Marianne K. Larsen

Designkonsulent

Helle Ludvigsen

Indretningsarkitekt

Mads Ludvigsen

Daglig Leder